5488 Sayılı Tarım Kanununa Eklenen Geçici 3. Maddesi

hdarka_75488 Sayılı Tarım Kanununa Eklenen Geçici 3. Maddeye Göre Çiftçilerimize Yapılacak Destekleme Duyurusu

2 Ağustos 2013 tarihinde yayınlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 5488 sayılı Tarım Kanununa eklenen geçici 3. maddesine göre aşağıdaki esaslar doğrultusunda çiftçilerimize destekleme ödemesi yapılacaktır.

A.Bakanlığımız tarafından yürütülen desteklemelerle ilgili olarak üreticilerin hesaplarına konulmuş olan blokeler, ödeme yasağı konulan gerçek veya tüzel kişilerin 02.08.2013 – 01.10.2013 tarihleri arasında İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları şartıyla, 6 ay içerisinde yapılacak incelemede gerçek üretim yapıldığının tespit edilmesi halinde kaldırılacaktır.

B.25.04.2006 tarihinden itibaren desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunmasına rağmen, fatura/müstahsil makbuzu ve diğer belgelerin muhteviyatı itibariyle sahte veya yanıltıcı belge olduğu gerekçesiyle destekleme ödemesi yapılmayan veya yapılmış olan destekleme ödemesi geri alınan gerçek veya tüzel kişilerin 02.08.2013 – 01.11.2013 tarihleri arasında İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları şartıyla, yapılan incelemede gerçek üretim yaptıklarının tespit edilmesi halinde destekleme primleri ödenecektir.

C.Yararlandıkları destekleme tutarlarının, aynı gerekçelerle geri alınması yönünde haklarında takip başlatılıp sonuçlanmayanlar için de aynı hükümler uygulanacaktır.

D.25.04.2006 tarihinden itibaren desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunmasına rağmen, ibraz edilmesi istenilen makbuz, fatura veya diğer belgelerden herhangi birini ibraz edemeyen üreticilerin 02.08.2013 – 01.11.2013 tarihleri arasında İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları şartıyla, yapılan incelemede gerçek üretim yaptıklarının tespit edilmesi halinde destekleme primleri ödenecektir.

ÜRETİCİLERE VE KAMUOYUNA DUYURULUR…

email